Niniejszym przypomina się, że składka do Polskiego Związku Taekwondo WTF jak dotychczas, w  roku 2005 wynosi 400 zł. Wpłaty należy dokonać do 31 marca 2005 roku. W wyjątkowych sytuacjach ...

   Niniejszym przypomina się, że składka do Polskiego Związku Taekwondo WTF jak dotychczas, w roku 2005 wynosi 400 zł. Wpłaty należy dokonać do 31 marca 2005 roku. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na dwie równe raty (pierwsza rata do 31 marca druga do 15 września). Rozłożenie płatności odbywa się na podstawie pisemnego wniosku do Zarządu. Niedopełnienie płatności w terminie powoduje wykluczenie klubu z rywalizacji sportowej. Klub rejestrujący się w drugiej połowie roku - płaci połowę składki. (Uchwała Zarządu nr 7 z dnia 26 stycznia 2005r.)

Marcin Kiciński