W zakładce STREFA SZKOLENIOWA » AKADEMIA » 2019  umieszczona została rozprawa doktorska Pani Katarzyny Janiszewskiej:

"UWARUNKOWANIA ŻYWIENIOWE W REDUKCJI MASY CIAŁA ZAWODNIKÓW TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO"

KATARZYNA JANISZEWSKA

Rozprawa doktorska
napisana pod kierunkiem
Dr hab. Katarzyny Przybyłowicz, prof. UWM

Uwarunkowania żywieniowe w redukcji masy ciała zawodników taekwondo olimpijskiego - Katarzyna Janiszewska