W zakładce » STREFA SZKOLENIOWA » ANTYDOPING » 2020 » umieszczony został  Biuletyn antydopingowy luty 2020.