Historia ogólnopolskiego związku taekwondo olimpijskiego

1. I.1980–I.1992 – Komisja Taekwondo przy Polskim Związku Karate.

2. I.1992–I.1997 – Polski Związek Taekwondo Sportowego z siedzibą w Lublinie.

3. I.1997–III.2007 – Polski Związek Taekwondo WTF z siedzibą:

  • do I. 2005 r. w Poznaniu,
  • od I. 2005 r. w Warszawie.

4. od 22.03.2007 - Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego z siedzibą w Warszawie.

Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego (PZTO) jest jedynym, ogólnopolskim związkiem sportowym zrzeszającym  kluby taekwondo w wersji olimpijskiej. PZTO jest członkiem zwyczajnym:

  • Śwoatowego Taekwondo - Europa (World Taekwondo Europe - WTE),
  • Światowego Taekwondo (Word Taekwondo - WT).