Pracujący od lat na rzecz polskiego Taekwondo, pochodzący z Korei, a mieszkający w Warszawie Mistrz Cheolin Kang uzyskał w sercu Taekwondo, Kukkiwon promocję na najwyższy w Polsce stopień mistrzowski – 8 DAN. Jest to poważna nobilitacja krajowego sportu-sztuki walki rodem z dalekiej Korei, jako że we wszystkich liczących się w świecie Taekwondo krajach wielką rolę odgrywali i nadal odgrywają koreańscy Wielcy Mistrzowie – a tytuł Grand Master czyli Wielki Mistrz przysługuje dopiero od tegoż stopnia 8 DAN. 

Wielki Mistrz Cheolin Kang jest nie tylko międzynarodowym sędzią poomsae (International Poomsae Referee), Dyrektorem Technicznym Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego, członkiem Komitetu Technicznego Kukkiwon, ale i desygnowanym specjalnie do Polski (Dispatch Master) reprezentantem Kukkiwon na nasz kraj. Jego doświadczenie, bliska współpraca z Kukkiwon, zaangażowanie w obszarze taekwondo tradycyjnego, technik i układów formalnych z pewnością przyczynia się do podnoszenia poziomu Taekwondo w Polsce.