W związku z organizacją finałów OOM Lubelska Unia Sportu (operator finałów) przesłała druki niezbędne do

wypełnienia przez kluby i okręgowe związki. Wypełnione druki powinny zostać dostarczone do organizatora (przed zawodami) i operatora (drogą elektroniczną).

1. Zgłoszenie zbiorcze i lista meldunkowa - okręgowe związki przesyłają drogą elektroniczna na adres: zgloszenie@oomlubelskie2020.pl  do Lubelskiej Unii Sportu

2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych - kluby przywożą na zawody i przekazują podczas rejestracji (wypełniają trenerzy i zawodnicy)

3. Kwestionariusz sanitarny - kluby przywożą na zawody i przekazują podczas rejestracji (wypełniają trenerzy i zawodnicy)

 

Ważne !!!

Brak prawidłowo wypełnionych dokumentów będzie skutkowała niemożnością uczestniczenia w zawodach.

 Materiały do pobrania

Kwestionariusz OOM.pdf
Oswiadczenie OOM.pdf
Zgloszenie OOM.xls