Niniejszym informuje się, że: Egzaminowany na stopnie uczniowskie (kup) ma prawo przystępować do egzaminu nie częściej niż ...

Egzaminy uczniowskie - Komunikat

Niniejszym informuje się, że:
Egzaminowany na stopnie uczniowskie (kup) ma prawo przystępować do egzaminu nie częściej niż co 3 miesiące, a w uzasadnionych przypadkach (wysoki poziom uzdolnień, intensywny i częsty trening itp.) istnieje możliwość zdawania jednorazowego egzaminu na 2 stopnie przy uiszczeniu pełnej opłaty za oba stopnie, jednak nie częściej niż dwa razy w przedziale stopni 9-1 kup.

Informacja ta została podana na MPJ w Szczecinku.

Marcin Kiciński
Członek Zarządu
Polskiego Związku Taekwondo WTF
odpowiedzialny za sprawy egzaminacyjne