W związku z opublikowaniem komunikatu dotyczącego organizacji Klubowych Mistrzostw Europy, PZTO informuje, że turniej dedykowany jest i przeznaczony dla klubów i zawodników klubowych Taekwondo Olimpijskiego.
 
PZTO, jako krajowa federacja, nie bierze udziału w tym wydarzeniu.
 
Apelujemy do Klubów Członkowskich, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w Klubowych ME o rozwagę w kwestiach dotyczących wyboru miejsca zakwaterowania i wyżywienia, środków transportu oraz wyposażenia zawodników w środki ochrony indywidualnej (maseczki/przyłbice, rękawiczki, środki do dezynfekcji).
 
Prosimy także o monitorowanie strony MSZ, który zaleca unikanie podróży zagranicznych, gdzie na bieżąco aktualizowane są informacje dotyczące obostrzeń obowiązujących w innych krajach oraz informacji o warunkach przekraczania granic.
 
W związku z powyższym PZTO nie rekomenduje udziału w Klubowych ME.