Przedstawiamy potwierdzone listy kwalifikacyjne do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) 2024. W "Potwierdzonej liście kwalifikacyjnej do OOM 2024" uwzględniona jest również liczba osób towarzyszących (trenerów) dla każdego województwa. Liczba ta jest zależna od ilości zakwalifikowanych zawodników oraz wynika z ogólnego regulaminu SSM dla wszystkich dyscyplin.

Szczegółowa liczba osób towarzyszących z poszczególnych klubów to propozycja PZTO i zależy od liczby zawodników w ramach limitu miejsc dla każdego województwa. Istnieje możliwość, że województwa zdecydują o innym przydziale osób w ramach swojego limitu.

Dodatkowo, udział w OOM osób towarzyszących na koszt jednostek delegujących jest możliwy po uzgodnieniu z organizatorem. Jednostki delegujące zainteresowane zwiększeniem liczby osób towarzyszących powinny zgłosić tę potrzebę organizatorowi zawodów finałowych OOM.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w komunikacie organizacyjnym.

10-12.05.2024 XXX OOM w sportach halowych– Taekwondo Olimpijskie Dolny Śląsk 2024