W dziale Regulaminy PZTkd pojawił się: Regulamin powoływania Kadry Narodowej i warunków reprezentowania ...

Regulamin powoływania Kadry Narodowej

W dziale Regulaminy PZTkd pojawił się:
Regulamin powoływania Kadry Narodowej i warunków reprezentowania barw narodowych w PZTkd WTF.

Jednocześnie Zarząd informuje, że oczekuje na wszelkie sugestie co do wprowadzonych regulaminów. Za dotychczasowe serdecznie dziękuje.

Marcin Kiciński