W dziale Dokumenty - Regulaminy PZTkd WTF zostały zamieszczone: Regulamin dyscyplinarny oraz Regulamin sędziowski.

REGULAMINY

W dziale Dokumenty - Regulaminy PZTkd WTF zostały zamieszczone: Regulamin dyscyplinarny oraz Regulamin sędziowski.

Zarząd Związku zwraca się z prośba o przesyłanie wszelkich uwag i sugestii do uchwalonych regulaminów na adres biuro@taekwondo.home.pl .

Marcin Kicinski