W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2005 r. nowej ustawy w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich ...

   W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2005 r. nowej ustawy w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu proszę o zapoznanie się z jej treścią.
Plik z rozporządzeniem:

 rozp_bad_lek.doc (41 KB)

Marcin Kiciński