W związku z rozpoczęciem procedur zgłoszeń na Uniwersjadę Letnią w Chinach/Chengdu, bardzo prosimy wszystkich potencjalnychzawodników oraz członków sztabów szkoleniowych o jak najszybsze (ze względu na procedury wizowe) wypełnienie ankiet oraz przesłanie wymaganych dokumentów do uzupełninia w systemie akredytacyjnym FISU.

Po otrzymaniu dokumentów od osób spełniających kryteria Uniwersjady (szczegóły w linku na stronie ZG AZS) - PZTO po koordynacji z Zarządem Głównym AZS ogłosi ostateczny skład Uniwersjady wraz z rezerwą. Termin ostateczny składania kompletnych dokumentów – 29 maja 2023 r.Materiały do pobrania

Uniwersjada_Letnia_Chiny.pdf
Visa_-_photo_requirments.jpg