Przedstawiamy informację  o Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Członków PZTO 2022:

Zaproszenie na Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków PZTO 2022