W dniu dzisiejszym odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Sportu videokonferencja poświęcona omówieniu aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się sport w związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz planami na najbliższą przyszłość. Panią Minister Danutę Dmowską - Andrzejuk wspierali: Pan Filip Cieszkowski – Szef Gabinetu Politycznego MS, Hubert Krysztofiak i Jarosław Krzyżański COMS, Pani Urszula Włodarczyk Dyrektor Instytutu Sportu, Pan dr. Jerzy Skucha – Szef Zespołu Metodycznego oraz Prezesi: Ryszard Stadniuk Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Prezes Henryk Olszewski PZLA, Prezes Łukasz Szeliga Para PKOL. W konferencji uczestniczyli szefowie Polskich Związków Sportowych. Na wstępie Pani Minister podsumowała działania podejmowane przez MSport, COMS, PKOL i inne instytucje w związku z panującą pandemią w okresie od 10 marca do dnia dzisiejszego. Pani Minister poinformowała również, iż obecnie trwają prace legislacyjne związane ze stopniowym „otwieraniem” niektórych aktywności sportowych. W pierwszym etapie otwarte zostaną obiekty infrastruktury sportowej na świeżym powietrzu, przeznaczone do treningu w małych grupach z zastrzeżeniem obostrzeń obowiązujących w staniem epidemii. Wstępnie zakłada się otwarcie 2 Centralnych Ośrodków Sportu: Spała oraz Wałcz gdzie zawodnicy zakwalifikowani i walczący o kwalifikację do IO trenować będą w izolacji z zachowaniem procedur przewidzianych dla kwarantanny oraz ścisłym nadzorem medycznym (testy na obecność Covid19). Jednocześnie Ośrodki te będą zamknięte dla osób postronnych, obowiązywał będzie również zakaz ich opuszczania. Poszczególne Związki Sportowe zostały zobligowane do przedstawienia procedur i pomysłów związanych z ich jak najszybszym powrotem do wyczynowego uprawiania sportu w poszczególnych dyscyplinach. Minister Sportu poinformowała, iż wyzwaniem dla nas wszystkich w obecnej sytuacji jest podtrzymanie zainteresowania sportem i wprowadzania dzieci i młodzieży w aktywności fizyczne adekwatnie do aktualnych możliwości (rekreacja na świeżym powietrzu, sport powszechny). Pani Minister zaapelowała również do Związków Sportowych, aby korzystały one z rozwiązań zawartych w przepisach „tarczy antykryzysowej”. W następnym etapie zaplanowane zostało przywrócenie sportu na małe sale i zamknięte obiekty sportowe. Decyzja ta będzie skonsultowana z Ministrem Zdrowia. Dyrektor Urszula Włodarczyk IS zapowiedziała akcje promocyjne dla dzieci i młodzieży z propozycjami ćwiczeń na świeżym powietrzu i w domu. Poinformowała o kontynuacji w systemie online Akademii Trenerskiej i Akademi Zarządzania. Badania lekarskie i okresowe sportowców zachowują ważność przez 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Odnośnie tematu zawodów i rozgrywek sportowych Pani Minister jednoznacznie określiła stanowisko, iż na chwilę obecną jest to niemożliwe do przeprowadzenia. 

Ze sportowym pozdrowieniem,
Artur Chmielarz
Prezes PZTO